บ้าน > เสา คานคอนกรีต ที่หยุดล้อ ฐานโคมไฟถนน

เสา และคานคอนกรีตอัดแรง

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร รั้ว ผนัง บ้าน โรงรถ
มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 4 x 4 นิ้ว 5 x 5 นิ้ว 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว ความยาวตั้งแต่ 1-6 ม.

คานคอนกรีตอัดแรง เสาหัวตัด, เสาบ่าคู่, เสาเหล็กโผล่, เสาบ่าเดี่ยว, เสาบ่าหมุน และเสารั้วอัดแรง

เสาหลักเขต ขนาด 4×4 นิ้ว ความยาวตั้งแต่ 1-2.5 ม.


คานคอนกรีตอัดแรง


เสาหัวตัด


เสาบ่าคู่


เสาเหล็กโผล่


เสาบ่าเดี่ยว


เสาบ่าหมุน


เสารั้วอัดแรง

ฐานเสาไฟ

ฐานเสาไฟ ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.


ฐานเสาไฟ

ที่หยุดล้อคอนกรีต

ที่หยุดล้อคอนกรีต ขนาด 0.15×0.10×1.80 ม.


ที่หยุดล้อคอนกรีต