บ้าน > ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สายการผลิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคตะวันออก

SJC CONCRETE ได้ขยายหน่วยผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ทุกหน่วยผลิตยังได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน...

คอนกรีตผสมเสร็จ เอส เจ ซี มาตรฐานอุตสาหกรรม

คอนกรีตผสมเสร็จ SJC ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001: 2015 มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับประเภทงานของลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า

ทุกคำถามเรามีคำตอบให้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา รับคำสั่งซื้อ ประสานงานและติดตามการจัดส่ง รวมไปถึง รับคำร้องเรียนต่างๆ เพื่อปฏิบัติการแก้ไขให้กับลูกค้า

หน่วยควบคุมคุณภาพ

เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า SJC คอนกรีต จึงมีทีมงานรับผิดชอบในการตรวจ และทดสอบวัตถุดิบที่ใช้ผสมคอนกรีต รวมถึงคุณภาพของคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่หน่วยงานผลิตจนถึงมือลูกค้าเช่น งานทดสอบค่าการยุบตัว การเก็บตัวอย่างลูกปูน เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ

หน่วยบริการจัดส่งคอนกรีต

หน่วยบริการจัดส่งคอนกรีต SJC โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รถส่งคอนกรีตทุกคันยังติดตั้งระบบ GPS
ช่วยควบคุม และบริหารรถให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบในทุกขั้นตอนก่อนการจัดส่ง
“คอนกรีต เอส.เจ.ซี. รับประกันเต็มคิว” เพราะมีการชั่งน้ำหนัก และซีลล็อกทุกครั้งก่อนการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่า
คอนกรีต SJC จะเต็มทั้งคุณภาพและจำนวนส่งถึงหน้างานตรงเวลา ทำให้งานก่อสร้างบรรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด “ปั๊มคอนกรีต SJC” จึงเป็นอีกบริการหนึ่งที่มาคู่กับคอนกรีตผสมเสร็จ SJC

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คุณภาพมาตรฐาน มีสินค้ามาตรฐาน และสั่งผลิตตามแบบ ได้แก่

1. ท่อคอนกรีตระบายน้ำ (ท่อกลม) ไม่เสริมเหล็ก ค.ส.ล. มอก.ชั้น 2 และ มอก.ชั้น 3 (มอก.128-2560)

2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ (ท่อเหลี่ยม) มอก.1164-2559 (ชนิดใต้ทางเท้า) มอก.1166-2559 (ชนิดใต้ผิวจราจร)

3. บ่อพักคอนกรีต ชนิด 1 ทาง 2 ทางตรง 2 ทางฉาก 3 ทาง 4 ทาง

4. แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ชนิดธรรมดา และ มอก.576-2546

5. รางคอนกรีตระบายน้ำ รูปตัวยู, รูปตัววี

6. ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ขอบคันหินดักขยะ

7. เลโก้บล็อกคอนกรีต

8. แบริเออร์คอนกรีต ชนิด TYPE 1  ฐานด้านเดียว และ TYPE 2 ฐานสองด้าน

9. อิฐบล็อก แบบธรรมดา มอก.57-2560 และ มอก.58-2560 มีขนาด 7, 9, 14, 19 ซม.

10. อิฐช่องลมลวดลาย ระบายอากาศ อิฐสี่เหลี่ยม อิฐหูกระต่าย อิฐกันสาด อิฐลับแล

11. เสา และคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรง เสาหัวตัด, เสาบ่าคู่, เสาเหล็กโผล่, เสาบ่าเดี่ยว, เสาบ่าหมุน, เสาหลักเขต และเสารั้วอัดแรง

12. ฐานเสาไฟ

13. ที่หยุดล้อคอนกรีต