บ้าน > ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สายการผลิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคตะวันออก

SJC CONCRETE ได้ขยายหน่วยผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ทุกหน่วยผลิตยังได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน...

คอนกรีตผสมเสร็จ เอส เจ ซี มาตรฐานอุตสาหกรรม

คอนกรีตผสมเสร็จ SJC ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001: 2015 มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับประเภทงานของลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า

ทุกคำถามเรามีคำตอบให้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา รับคำสั่งซื้อ ประสานงานและติดตามการจัดส่ง รวมไปถึง รับคำร้องเรียนต่างๆ เพื่อปฏิบัติการแก้ไขให้กับลูกค้า

หน่วยควบคุมคุณภาพ

เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า SJC คอนกรีต จึงมีทีมงานรับผิดชอบในการตรวจ และทดสอบวัตถุดิบที่ใช้ผสมคอนกรีต รวมถึงคุณภาพของคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่หน่วยงานผลิตจนถึงมือลูกค้าเช่น งานทดสอบค่าการยุบตัว การเก็บตัวอย่างลูกปูน เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ

หน่วยบริการจัดส่งคอนกรีต

หน่วยบริการจัดส่งคอนกรีต SJC โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รถส่งคอนกรีตทุกคันยังติดตั้งระบบ GPS
ช่วยควบคุม และบริหารรถให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบในทุกขั้นตอนก่อนการจัดส่ง
“คอนกรีต เอส.เจ.ซี. รับประกันเต็มคิว” เพราะมีการชั่งน้ำหนัก และซีลล็อกทุกครั้งก่อนการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่า
คอนกรีต SJC จะเต็มทั้งคุณภาพและจำนวนส่งถึงหน้างานตรงเวลา ทำให้งานก่อสร้างบรรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด “ปั๊มคอนกรีต SJC” จึงเป็นอีกบริการหนึ่งที่มาคู่กับคอนกรีตผสมเสร็จ SJC

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คุณภาพมาตรฐาน มีสินค้ามาตรฐาน และสั่งผลิตตามแบบ ได้แก่

1. ท่อคอนกรีตระบายน้ำ (ท่อกลม) ใช้ในงานระบายน้ำปริมาณน้อย มีแบบ ไม่เสริมเหล็ก ค.ส.ล. มอก.ชั้น 2 และ มอก.ชั้น 3 (มอก.128-2560)
2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ รูปสี่เหลี่ยม ใช้ในงานระบายน้ำปริมาณมาก มอก.1164-2559 (ชนิดใต้ทางเท้า) มอก.1166-2559 (ชนิดใต้ผิวจราจร)
3. บ่อพักคอนกรีต สำหรับดักขยะ และตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสีย มีแบบ 1ทาง 2ทางตรง 2ทางฉาก 3ทาง 4ทาง
4. แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ชนิดธรรมดา และ มอก.576-2546 สำหรับระบบพื้นคอนกรีต และ มอก.828-2546 สำหรับระบบพื้นประกอบ
5. รางคอนกรีตระบายน้ำ รูปตัวยู,รูปตัววี สำหรับงานระบายน้ำ
6. ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ขอบคันหินดักขยะ สำหรับวางขอบทางเท้า ถนน งานสวน ฯลฯ
7. เลโก้บล็อกคอนกรีต สำหรับใช้กั้นกันดินสไลด์ ใช้กันดินบ่อน้ำ ฯลฯ
8. แบริเออร์คอนกรีต สำหรับกั้นแนวแบ่งช่องจราจร มีแบบ SJC และแบบมาตรฐานกรมทาง ชนิด 1ทาง และ 2ทาง ยาว 1-2 ม. มอก.57-2560, มอก.57-2560
9. อิฐบล็อก แบบธรรมดา มอก.57-2533 และ มอก.58-2533 มีขนาด 7,9,14,19 ซม.
10. Paving Block กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เหมาะสำหรับ Land scap บริเวณฟุตบาททางเดินโรงงาน
ทางสวนสาธารณะ มอก.378-2561
11. อิฐตำลาย อาทิ อิฐลับแล-ประกบคู่ อิฐลายหูกระต่าย อิฐกันสาด อิฐสี่เหลี่ยม
12. เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต เสาบ้าน ชนิดหัวเสามีเหล็กโผล่ บ่าเดี่ยว บ่าหมุน บ่าคู่ และหัวตัด
13. ฐานเสาโคมไฟถนน ตอม่อสำเร็จรูป ที่หยุดล้อคอนกรีต