บ้าน > ขอบบ่อ และฝาขอบบ่อ

ขอบบ่อ และฝาขอบบ่อ

ขอบบ่อ

ใช้สำหรับงานสุขภัณฑ์ ใช้บำบัดน้ำเสีย หรือใช้ทำกระถางสำหรับปลูกต้นไม้  ฯลฯ

ขนาดมาตรฐาน 80, 100, 120, 150, 200, และ 250 ซม. ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน


ขอบบ่อ

ฝาขอบบ่อ

ขนาดครอบขอบล้อ มีขนาดมาตรฐาน 80, 100, 120, 150, 200 และ 250 ซม.
ประเภทของฝาถังเก็บน้ำ ได้แก่ แบบตัน แบบรูสี่เหลี่ยม แบบรูคอห่าน และแบบรูทองเหลือง

ฝาขอบบ่อ


ฝาขอบบ่อ แบบตัน


ฝาขอบบ่อ แบบรูคอห่าน


ฝาขอบบ่อ แบบรูทองเหลือง


ฝาขอบบ่อ แบบรูสี่เหลี่ยม