บ้าน > ท่อคอนกรีต

ท่อคอนกรีต (สินค้ามาตรฐาน และสินค้าสั่งผลิต)

เอส.เจ.ซี. คอนกรีต เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ภายใต้แบรนด์ SJC เป็นที่รู้จัก และมั่นใจ ในคุณภาพความแข็งแกร่งทนทาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานระบายน้ำ หลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของ การใช้งานท่อคอนกรีตระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง (ท่อกลม)

ท่อคอนกรีตระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง (ท่อกลม)

สำหรับระบายน้ำโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

ท่อคอนกรีต คมล.ชนิดไม่เสริมเหล็ก มีขนาด 0.30×1.00 ม. | 0.40×1.00 ม. | 0.60×1.00 ม. | 0.80×1.00 ม.

ท่อคอนกรีต ค.ส.ล. มีขนาด 0.40×1.00 ม. | 0.60×1.00 ม. | 0.60×1.00 ม.(smart pipe)| 0.80×1.00 ม. | 1.00×1.00 ม. | 1.20×1.00 ม. | 1.50×1.00 ม.

ท่อคอนกรีต ค.ส.ล.(มอก.ชั้น2) มอก.128-2560 มีขนาด 0.30×1.00 ม. | 0.40×1.00 ม. | 0.60×1.00 ม. | 0.80×1.00 ม. | 1.00×1.00 ม. | 1.20×1.00 ม. | 1.50×1.00 ม.

ท่อคอนกรีต ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) มอก.128-2560 มีขนาด 0.30×1.00 ม. | 0.40×1.00 ม. | 0.60×1.00 ม. | 0.80×1.00 ม. | 1.00×1.00 ม. | 1.20×1.00 ม. | 1.50×1.00 ม.

ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม (ท่อเหลี่ยม)

ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆเช่น งานระบายน้ำตัดผ่านถนน คู คลอง
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 


ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ชนิดใต้ทางเท้า
มอก.1164-2559 (ชนิดใต้ทางเท้า) 

ขนาด 1.20×1.20×1.00 ม. | 1.50×1.50×1.00 ม. | 1.80×1.80×1.00 ม. |
2.10×1.80×1.00 ม. | 2.10×2.10×1.00 ม. | 2.40×2.40×1.00 ม.

ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ชนิดใต้ผิวจราจร มอก.1166-2559 (ชนิดใต้ผิวจราจร)

ขนาด 1.20×1.20×1.00 ม. | 1.50×1.50×1.00 ม. | 1.80×1.80×1.00 ม. |
2.10×1.80×1.00 ม. | 2.10×2.10×1.00 ม. | 2.40×2.40×1.00 ม.