บ้าน > ภูมิหลังขององค์กร

ภูมิหลังขององค์กร

กว่า 40 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2518 ที่คุณสุรชัย สื่อประเสริฐสุข ได้ก่อตั้งธุรกิจ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ด้วยความมุ่งมั่น และเพียงพยามโดยมีจุดมุ่งหมายที่เน้นการส่งมอบสินค้าคุณภาพ และนวัตกรรมที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า รวมทั้งการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ และคุณค่าขององค์กร ทำให้บริษัทมีการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตภายใต้แนวคิด “กลยุทธ์การเติบโตแบบคู่” เช่น การกระจายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่หลากหลาย...