บ้าน > แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต

ใช้สำหรับปิดช่องจราจร แบ่งเขตชั่วคราว สำหรับแบบมาตรฐาน
แบริเออร์ 1. (ฐานด้านเดียว) กรมทางหลวง  ขนาด 0.45×0.813×1.00 ม. และ 0.45×0.813×2.00 ม.
แบริเออร์ 2. (ฐานสองด้าน) กรมทางหลวง  ขนาด 0.61×0. .813×1.00 ม. และ 0.61×0.813×2.00 ม.


แบริเออร์ type 2


แบริเออร์ type 2


แบริเออร์ type 1