บ้าน > ธุรกิจระบบพรีคาสท์คอนกรีต

ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป เอส.เจ.ซี. พรีคาสท์

ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป SJC PRECAST ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในด้านปัญหาแรงงาน และคุณภาพการก่อสร้างตอบโจทย์ทั้งงานบ้านพักอาศัย และอาคาร ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนเสา-คาน ผนัง พื้น บันได และสินค้าสั่งผลิตพิเศษ

SJC PRECAST คุณภาพมาตรฐานสากล

 • การผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดจากประเทศฟินแลนด์
  ดูแลโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์สูง
 • วิศวกรรมออกแบบ Precast Concrete System ได้รับการออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างโดย
  ทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ แสดงผลในรูปแบบโครงสร้างสามมิติ ซึ่งให้ความรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง
  ตามหลักวิศวกรรม ทำให้ได้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความถูกต้อง แม่นยำทั้ง
  ในเรื่องขนาด ตำแหน่งของช่องเปิดและวัสดุฝังต่างๆ รวมทั้งได้ผิวคอนกรีตที่เรียบเนียน
  สม่ำเสมอทั้งแผ่น นอกจากนี้ชิ้นงานได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจากโรงงาน
  ทุกชิ้นงาน

ประเภทของพรีคาสท์คอนกรีต

ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเสา คาน ผนัง พื้น บันได และสินค้าสั่งผลิตพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า


ระบบผนัง


ระบบผนัง


ระบบเสา และคาน


ระบบเสา และคาน


ระบบพื้น


ระบบพื้น