บ้าน > ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

พรีคาสท์ หรือ Precast Concrete คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ถูกหล่อขึ้นก่อนในโรงงาน ให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ ก่อนที่จะถูกขนส่งและนำไปประกอบกันที่หน้างาน คอนกรีตนั้นจะถูกเทลงในแม่พิมพ์ และเสริมความแข็งแรงด้านในด้วยเหล็กเส้น โดยในการแข็งตัวของคอนกรีตจะถูกควบคุมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และมีการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พรีคาสท์คอนกรีตนั้นมีความแข็งแรงและมีคุณภาพสูงกว่าการหล่อคอนกรีตที่หน้างาน

ประเภทของพรีคาสท์คอนกรีต


ผนังสำเร็จรูป


แผ่นพื้นสำเร็จรูป


คานสำเร็จรูป


บันไดสำเร็จรูป


สินค้าสั่งผลิตพิเศษ