บ้าน > ขอบคันหิน ขอบคันหินดักขยะ

ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ขอบคันหินดักขยะ

ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน

ใช้วางตามขอบถนน ขอบทางเท้า กั้นขอบเขตจัดสวน
ขอบคันหิน มีขนาด 0.15×0.30×1.00 ม.
เข้ามุมขอบคันหิน มีขนาด 0.15×0.15×0.30 ม.

ขอบคันหินดักขยะ

ใช้วางตามขอบถนน สำหรับดักจับขยะ มีขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.