บ้าน > รางน้ำคอนกรีต รางยู รางวี

รางระบายน้ำคอนกรีต รางยู รางวี

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี หรือ รางวี (V-Ditch)

ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถปิด เปิด ทำความสะอาด ขุด ดึงสิ่งอุดตันในรางระบายน้ำ
ขนาดมาตรฐาน 0.15×0.50×1.00 ม. หรือสั่งขนาดตามความต้องการของลูกค้า

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยู หรือ รางยู (U-Ditch)

ใช้สำหรับระบายน้ำปริมาณน้อย มักใช้สำหรับอาคาร บ้านจัดสรร ถนนในหมู่บ้าน ซึ่งจะอยู่ติดกับผิวถนน เป็นต้น
ขนาดมาตรฐาน 0.40×0.40×2.00 ม. และ 0.60×0.60×2.00 ม.

รูปภาพประกอบ รางยู รางวี