บ้าน > ติดต่อเอส เจ ซี

ติดต่อเอส เจ ซี

บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

179/11 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทร. 038-160888 แฟกซ์. 038-160850


บริษัท เอส. เจ. ซี. พรีคาสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

555/10 หมู่ 10 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทร. 038-160888, 038-160-884 แฟกซ์. 038-160-884 Hotline: 094-8898854


บริษัท เอส เจ ซี. ฟาสท์ เฟ้นซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

179/11 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทร. 038-160888 แฟกซ์. 038-160850 Hotline: 063-3732785, 085-1116502


บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่ เนินโมก)

179/11 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทร. 038-160888, 038-291191-9 แฟกซ์. 038-160850

 

บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด (สาขาปิ่นทอง)

57/5 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 038-160888, 038-348296-9 แฟกซ์. 038-348300


แบบฟอร์มการติดต่อ