บ้าน > 6 ข้อห้ามต้องรู้ ก่อนสร้างรั้วบ้าน

6 ข้อห้ามต้องรู้ ก่อนสร้างรั้วบ้าน

6 ข้อห้ามต้องรู้ ก่อนสร้างรั้วบ้าน

  • สร้างสูงไปไม่ดี
  • ปลูกไม้เลื้อยปีนรั้วไม่ดี
  • ประตูรั้ว ประตูบ้าน ห้ามตรงกัน
  • รัวทรุดตัว แตกร้าว พาปัญหามาให้
  • เจาะหน้าต่างที่รั้ว สะดวกโจร
  • ปลายเหล็กชี้ออก ห้ามชี้เข้า


หลักการที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจ คือรั้วกำแพงที่ดี ควรสมดุล
กับเนื้อที่บ้านที่ก่อสร้าง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
เอส.เจ.ซี.คอนกรีต เราคือรั้วคอนกรีตที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด