บ้าน > ZERO WASTE

ZERO WASTE

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย CONCRETE ZERO WASTE กับเอส.เจ.ซี.คอนกรีต

ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เช่นเดียวกับเรา เอส.เจ.ซี.คอนกรีต ที่เราได้นำคอนกรีตที่เหลือเศษจากการใช้งาน
นำมาสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ภายใต้ชื่อว่า Concrete Zero Waste ที่เราดำเนินการมาโดยตลอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราได้มอบชิ้นงานเหล่านี้
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป…