เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียด

1. เพศ : ชาย/หญิง
2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา : ปวส. ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
ปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
4. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

คุณสมบัติ

1. มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
2. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการประสานงาน
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
6. สามารถค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้

ติดต่อ

บริษัท เอส.เจ.ซี. สำนักงานใหญ่ 179/11 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
คุณทิพย์ 061-8546568 , คุณเจ 063-3933221
อีเมล์ : porntip_hr@sjc.co.th