SJC GROUP COMPANY

เอส เจ ซี คอนกรีต เราคือผู้นำธุรกิจด้านคอนกรีต และจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจ ด้วยคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับมากว่า 40 ปี
ประกอบด้วย 4 บริษัทฯย่อยดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบรับ การแก้ปัญหางานก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ และศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร

Youtube Channal

SJC GROUP GREEN PARTY เขาใหญ่ 2019

เก็บตกภาพและวีดีโอ ทริปเขาใหญ่ SJC GREEN PARTY 2562 11-12 พฤษภาคม 2562 @ อัตตา เลคไซด์ รีสอร

sjc precastv2 FHD

sjc precastv2 FHD

PresentSJCGROUP5MFHDV2

PresentSJCGROUP5MFHDV2

SJC GROUP จับรางวัลโปรโมชั่น2018 ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

SJC Group จับรางวัลใหญ่โปรโชั่นประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 รายละเอียดโปรโมชั่น จับแจก