บ้าน > เสา คานคอนกรีต ที่หยุดล้อ ฐานโคมไฟถนน

เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต ที่หยุดล้อ ฐานเสาโคมไฟถนน

เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร รั้ว ผนัง บ้าน โรงรถ
มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 4 x 4 นิ้ว 5 x 5 นิ้ว 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว
มีคานคอนกรีตอัดแรง, เสาหัวตัด, เสาบ่าคู่, เสาเหล็กโผล่, เสารั้วอัดแรง, เสาหลักเขต, เสาบ่าเดี่ยว และเสาบ่าหมุน

ฐานเสาโคมไฟถนน ที่หยุดล้อ

ฐานเสาโคมไฟถนน เสาสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.
, ขนาด ที่หยุดล้อ 0.10 x 0.15 x 1.80 ม.


คานคอนกรีตอัดแรง


ที่หยุดล้อ


เสาหัวตัด


เสาบ่าคู่


เสาเหล็กโผล่


เสาบ่าเดี่ยว


เสาบ่าหมุน


ฐานเสาโคมไฟถนน ตอม่อสำเร็จรูป


เสารั้วอัดแรง


เสาหลักเขต