บ้าน > ขอบบ่อ ฝาขอบบ่อ

ขอบบ่อ ฝาขอบบ่อ

ขอบบ่อ

ใช้สำหรับงานสุขภัณฑ์ ใช้ทำถังบำบัดน้ำเสีย หรือใช้ทำกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ตู้ปลา ฯลฯ สินค้าของบริษัท
มีขนาดมาตรฐาน 80 ซม. 100 ซม. 120 ซม. 150 ซม. 200 ซม. และ 250 ซม. ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

ฝาขอบบ่อ

ขนาดครอบขอบล้อ มีขนาดมาตรฐาน 80 cm., 100 cm., 120 cm., 150 cm., 200 cm. และ 250 ซม.
ประเภทของฝาถังเก็บน้ำ ได้แก่ แบบตัน แบบรูสี่เหลี่ยม แบบรูคอห่าน และแบบรูทองเหลือง

รูปภาพประกอบ ขอบบ่อ ฝาขอบบ่อ


ขอบบ่อ


ฝาขอบบ่อ แบบตัน


ฝาขอบบ่อ แบบรูคอห่าน


ฝาขอบบ่อ แบบรูทองเหลือง


ฝาขอบบ่อ แบบรูสี่เหลี่ยม