บ้าน > แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต

ใช้สำหรับปิดช่องจราจร แบ่งเขตชั่วคราว
สำหรับแบบมาตรฐานมี
แบริเออร์ 1, กรมทางหลวง และ SJC ขนาด 0.45×0.813×1.00 ม. และ 0.45×0.813×2.00 ม.
แบริเออร์ 2, กรมทางหลวง และ SJC ขนาด 0.61×0. .813×1.00 ม. และ 0.61×0.813×2.00 ม.

รูปภาพ แบริเออร์คอนกรีต


แบริเออร์ type 2


แบริเออร์ type 2


แบริเออร์ type 1