บทความและความรู้ทั่วไป

5-ข้อควรระวังช่วงหน้าฝน

1 สภาพพื้นที่ ปัญหาที่ต้องเจอจะทำให้งานช้า และยากลำบากมากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะ เรื่องไฟฟ้า จะต้องติดตั้งแผงควบคุมในบริเวณที่ฝนสาดไม่ถึงและ ต้องไม่ใช้การวางสายไฟกับพื้นดิน แต่ต้องตั้งเสาเพื่อสำหรับการเดินสายไฟ 2 ปัญหาเรื่องการเก็บวัสดุ อาทิ – เหล็กเส้น ควรยกให้สูงจากพื้นดินเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ถ้ายิ่งมีผ้าใบคลุมกันฝน