บ้าน > Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เวปไซด์นี้ให้บริการโดย บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด (บริษัท ในเครือ SJC GROUP ) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) ที่เว็ปไซด์  https://sjc.co.th  เพื่อติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประโยชน์สูงสุด ในการนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและการทำงานของคุกกี้ ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ในการทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว หรือ เข้าชมหลายๆ ครั้ง

คุกกี้ใช้ทำอะไร

คุกกี้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซด์ ช่วยให้เราได้ทราบพฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ ของผู้เข้าชมเว็ปไซด์  และนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์  เพื่อนำไปปรับปรุงและออกแบบระบบของเว็ปไซด์ ให้ตอบสนองความต้องการ และความพึ่งพอใจของผู้เข้าชมมากที่สุด

ประเภทคุกกี้ที่ใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) :

คุกกี้ประเภทนี้มี ความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย เช่นLogin หรือ การยืนยันตัวตน เป็นต้น

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) :

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลข้อมูพฤติกรรมการเข้าใช้งานและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จะช่วยให้ผู้เยี่ยมชม หาข้อมูลได้ตรงตามจุดประสงค์การเยี่ยมชมมากขึ้น

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) :

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้งาน รวมถึงจดจำการตั้งค่า อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดและสีของตัวอักษร เมื่อผู้ใช้งานกลับมาใช้งานเว็บไซต์ การตั้งค่าจะถูกดึงมาเป็นรูปแบบการเดิมที่ผู้เข้าชมเว็ปไซด์ตั้งค่าไว้ทั้งหมด

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) :

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา เช่น Shopee, Lazada , YouTube เป็นต้น หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์  ทั้งนี้ นโยบายการจัดการคุกกี้ของเราไม่ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกข้างต้น เพราะฉะนั้น ท่านโปรดศึกษานโยบายการใช้งานคุกกี้ของบุคคลภายนอกข้างต้นก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้
หากท่านตกลงยินยอมและรับทราบถึงนโยบายคุกกี้ในเว็บไซต์ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น การเลือกดูสินค้า, การเลือกซื้อสินค้า
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password) ของท่าน ในกรณีที่ท่านเลือกให้เว็บไซต์ “จดจำรหัสผ่าน” ของท่าน
ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
ตำแหน่ง (Location) ของท่าน

 

การปรับตั้งค่าคุกกี้

เบื้องต้น การตั้งค่าของ web browser จะเปิดให้ยอมรับคุกกี้เสมอ แต่ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่จะทำให้คุณสมบัติบางอย่างของ website ทำงานไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตั้งค่าตัวเลือกคุกกี้ของคุณที่เบราว์เซอร์ โปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้:

สำหรับเบราวเซอร์ Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/en-us/search?query=Enable%20cookies&p=
สำหรับเบราวเซอร์ Safari : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
สำหรับเบราวเซอร์ Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
สำหรับเบราวเซอร์ Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them

ติดต่อสอบถาม
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (“DPO”) ได้ที่

หน่วยงาน: คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: 179/11 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณธนากร   0-3816-0888
อีเมล: DPO@SJC.CO.TH

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้นี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565