บ้าน > 5-ข้อควรระวังช่วงหน้าฝน

5-ข้อควรระวังช่วงหน้าฝน

1.สภาพพื้นที่ ปัญหาที่ต้องเจอจะทำให้งานช้า และยากลำบากมากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะ เรื่องไฟฟ้า จะต้องติดตั้งแผงควบคุมในบริเวณที่ฝนสาดไม่ถึงและ ต้องไม่ใช้การวางสายไฟกับพื้นดิน แต่ต้องตั้งเสาเพื่อสำหรับการเดินสายไฟ

 

2.ปัญหาเรื่องการเก็บวัสดุ อาทิ

- เหล็กเส้น ควรยกให้สูงจากพื้นดินเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ถ้ายิ่งมีผ้าใบคลุมกันฝน ยิ่งดี

- ปูนซีเมนต์ ซึ่งห้ามโดนความชื้นเด็ดขาด ! ควรเก็บในโรงเรือนเก็บ และต้องยกพื้นสูงประมาณ 20 เซนติเมตร และควรมีผ้าใบคลุมไว้ด้วย ถ้าปล่อยให้ตากฝนปูนโดนความชื้นประสิทธิภาพจะลดลง

- ทราย หิน ถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุที่โดนน้ำได้ ไม่เป็นอะไร แต่! ระวังปนเปื้อนกับโคลน ถ้าจะนำไปผสมคอนกรีตต้องล้างให้สะอาดเสียก่อน

 

3.ปัญหาเรื่องดิน ห้ามมองข้ามเด็ดขาดครอบคลุมการทำงานหลายๆ ด้าน ได้แก่

- การทำรากฐาน หรือ ถังเก็บน้ำใต้ดิน ต้องระวังเป็นพิเศษ เช่น ถ้ามีรากฐานใหญ่ และอยู่ลึกจากผิวดินมากกว่า 1.50 เมตรขึ้นไป ควรประเมินการพังทลายของหลุมดินระหว่างการทำงาน เนื่องจากดินที่อุ้มน้ำมีโอกาสพังทลายได้ง่าย อาจเกิดอันตรายกับคนงาน ถ้าหลุมลึกมากกว่า 2 เมตร ควรทำระบบป้องกันการพังทลายของหลุม โดยใช้เสาเข็มไม้กดล้อมไว้ก่อนขุดดิน นอกจากนี้ควรขุดบ่อพักไว้ที่ก้นหลุมสำหรับการติดตั้งเครื่งสูบน้ำเมื่อเกิดฝนตก

-งานเดินระบบท่อ อย่าให้น้ำไหลเข้าไปในท่อ ด้วยการหาพลาสติกหรือฝาครอบปิดไว้

-การเทคอนกรีต ให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ฝนอาจจะเทลงมาไปเลยดีกว่า แต่ถ้าอยู่ระหว่างการเทคอนกรีตและหยุดไม่ได้ ให้สูบน้ำจากบ่อพักที่เตรียมไว้ แล้วเทต่อเนื่องไปได้เลย เนื่องจากเนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นกว่าน้ำ คอนกรีตจะไหลแทนที่น้ำและดันนำให้ลอยขึ้นมาที่ผิวบน อย่างไรก็ตามก็ต้องสูบน้ำที่อยู่ภายนอกแบบหล่อออกอย่างต่อเนื่อง และอุดรอยรั่วให้น้อยที่สุด และเมื่อเทคอนเรีตเสร็จแล้ว ถ้าฝนตกอยู่ให้หาผ้าใบมาคลุมไว้เพื่อไม่ให้ถูกน้ำจนเจอจางใช้ไม่ได้

 

4.ปัญหาเรื่องสี สำหรับเรื่องนี้ได้รับผลกระทบจากฝนแบบเต็มๆ เพราะถ้าฝนตกสีจะได้รับความชื้น อาจจะทำให้เกิดการโป่งพองและลอก ถ้าเป็นไปได้ ควรเลี่ยงการทาสีหน้าฝนไปเลยดีกว่า

 

5.ปํญหาค่าวัสดุ และค่าแรง วัสดุบางประเภทจะถูกปรับราคาให้สูงขึ้น เนื่องจากผลิตลำบาก เช่น อิฐมอญ ส่วนค่าแรงหน้าฝนคนงานนิยมกลับบ้านไปทำสวน ทำนา ที่ต่างจังหวัด อาจจะหาแรงงานยาก หรือโดนขอขึ้นค่าแรง

 

นี่เป็นเพียงปัญหาการทำงานก่อสร้างเมื่อยามหน้าฝนเบื้องต้น ที่หลีกเลี่ยงไม่ค่อยจะได้ซะด้วย แต่ถ้าเราตั้งสติ และตั้งรับ เลือกช่างที่มีอาชีพหน่อย ประกอบกับนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ การสร้างบ้านหน้าฝน ก็จะผ่านได้ด้วยดีคร่า