บ้าน > 5 ปัญหาคอนกรีต ที่เกิดจากน้ำส่วนเกินมากเกินไป

5 ปัญหาคอนกรีต ที่เกิดจากน้ำส่วนเกินมากเกินไป

5 ปัญหาคอนกรีต ที่เกิดจากน้ำส่วนเกินมากเกินไป

ปัญหากับหน้างานได้มากมาย อาทิ

  • ผิวหน้าคอนกรีตเยิ้มน้ำ
  • คอนกรีตเกิดการแยกตัว
  • คอนกรีตกำลังอัดต่ำลง
  • คอนกรีตเกิดการหดตัว
  • คอนกรีตเกิดรูพรุน ขาดความทนทาน

    เมื่อรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมเลือกคอนกรีตที่ผสมอย่างมีมาตรฐานอย่างคอนกรีต SJC ที่มีคุณสมบัติไหลลื่น เทง่าย ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มให้เสี่ยงกับปัญหาโครงสร้างเสียหาย