บ้าน > เหตุผลที่ไม่ควรใช้แผ่นพื้น ทำดาดฟ้า

เหตุผลที่ไม่ควรใช้แผ่นพื้น ทำดาดฟ้า

เหตุผลที่ไม่ควรใช้แผ่นพื้น ทำดาดฟ้า

แผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้น เหมาะที่จะนำมาสร้างเป็นพื้นเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับพื้นดาดฟ้า เพราะแผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้นมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อนำมาเรียงต่อกัน ถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ ถูกฝนนาน ๆ จะเกิดการเคลื่อนตัวส่งผลให้ปูนฉาบผิวหน้าเกิดการแตกร้าว ทำให้น้ำซึมผ่านลงพื้นผิวแผ่นปูนสำเร็จ