บ้าน > รู้หรือไม่…คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mixed Concrete คืออะไร ?

รู้หรือไม่…คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mixed Concrete คืออะไร ?

คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mixed Concrete คืออะไร ?

  • คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ คอนกรีตที่ผสมปูนซีเมนต์
    น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันในเครื่องผสมจากโรงงาน แล้วขนส่งโดยรถโม่ปูน เพื่อนำไปเท ณ จุดหน้างานได้ทันที