บ้าน > บ่อพัก สำคัญอย่างไร?

บ่อพัก สำคัญอย่างไร?

บ่อพัก สำคัญอย่างไร? ทำความรู้จักกับบ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต สำคัญสำหรับงานระบายน้ำไม่แพ้กับท่อระบายน้ำ มีตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เพราะบ่อพักคอนกรีต ใช้เป็นจุดในการเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำ เพื่อเปลี่ยนทิศทาง ปรับความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ หรือแนวการวางของท่อระบายน้ำ เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด บำรุง ซ่อมแซม
ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตให้เหมาะสมกับงาน…

บ่อพัก มี ทั้งหมด 5 ประเภท

  • แบบ 1 ทาง
  • แบบ 2 ทางตรง
  • แบบ 2 ทางฉาก
  • แบบ 3 ทาง
  • แบบ 4ทาง

บ่อพักคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ที่ เอส.เจ.ซี.คอนกรีต เท่านั้น!!